ARISTOTELOVE KATEGÓRIE

priraďovacie cvičenie

  
Priraď pojmy na pravej strane k menám na ľavej strane.
substancia
kvantita
kvalita
vzťah
vlastníctvo (stav)
poloha
čas
miesto
činnosť
trpnosť