NKF - OPAKOVANIE

priraďovacie cvičenie

    
Priraď pojmy na pravej strane k menám na ľavej strane.