FORMY DUŠE U ARISTOTELA

priraďovacie cvičenie

    
Priraď obrázky na pravej strane k pojmom na ľavej strane.