ARISTOTELES-KOZMOLÓGIA

priraďovacie cvičenie

    
Priraď obrázky na pravej strane k poradiu, v ktorom boli podľa Aristotela usporiadané nebeské telesá: