IDEALIZMUS - OPAKOVANIE 1

priraďovacie cvičenie

    
Priraď pojmy na ľavej strane k menám na pravej strane.