OPAKOVANIE - KTO POVEDAL, ALEBO MOHOL POVEDAŤ? - 20. STOROČIE

priraďovacie cvičenie

    
Priraď výroky na ľavej strane k menám na pravej strane.