OPAKOVANIE - KTO POVEDAL, ALEBO MOHOL POVEDAŤ? - ANTIKA

priraďovacie cvičenie

    
Priraď výroky na ľavej strane k menám na pravej strane.