OPAKOVANIE - POVEDAL,ALEBO MOHOL POVEDAŤ? - NOVOVEKÝ SPOR

priraďovacie cvičenie

    
Priraď výroky na ľavej strane k menám na pravej strane.