OPAKOVANIE - POVEDAL, ALEBO MOHOL POVEDAŤ? - RENESANCIA

priraďovacie cvičenie

    
Priraď vťroky na ľavej strane k menám na pravej strane.