POČIATKY FILOZOFIE

doplňovacie cvičenie

  
Klikni do okien a vpíš tam odpovede. Keď napíšeš všetky, stlač "nahraj odpoveď". Niektoré odpovede ponúkajú pomôcku. Využi ju tak, že klikneš na otáznik. Kliknutím na "rada" sa objaví prvé písmeno odpovede.
Prvou filozofickou školou, ktorá vznikla bola . Jej predtavitelia sa snažili hľadať podstatu, prapríčinu, prvopočiatok, ktorý nazývali . Prvým z nich bol Táles, ktorý považoval za prvopočiatok . Nasledoval , ktorý za arché považoval apeiron. Posledný z filozofov tejto školy bol Anaximenes, ktorý za podstau, prvopočiatok považoval . Pre týchto predstaviteľov bolo typické učnie o tom, že v každom súcne je nejako prítomný život. Takéto učenie voláme .