POZITIVIZMUS - KLASIFIKÁCIA VIED 1

zoraďovacie cvičenie

    
Zoraď vedy podľa stupňa zložitosti, miery abstraktnosti. Keď skončíš, klikni "nahraj odpoveď" Ak si nevieš rady, využi tlačidlo "rada".