aktualizované: 21.08.2018 09:26:57 

BOJNÁK ŠTEFAN

2007/2008

Prvý film je zo školského roku 2007/2008. Autorsky ho spracovali najmä študenti oktávy A, predpokladám, že najmä okolo Števa Bugana a Tona Kondelu, ktorí dosť uleteným spôsobom odprezentovali celé dejiny filozofie v kocke. Zabavte sa, ja som sa bavil.

KOMIKSY
predstavujem vám dva komiksy študentiek spoločenskovedného semináru zo školského roku 2007/2008, a to Janky Jankuliakovej zo 4.D a druhý komiks je prácou Lýdie Juráškovej, taktiež zo 4.D. Kliknite na obrázok, zväčší sa :-)

Ako prvú si prezrite prácu Janky Jankuliakovej Augustín Aurelius: Civitas dei et civitas terrena. Nejde ani tak o klasický komiks, ale o veľkoformátový prehľad filozofie Augustína, pričom veľmi zaujímavé sú originálne ilustrácie vizualizujúce jeho myšlienky.
 
Komentár nie je potrebný
 
   


Druhá zaujímavá práca je práca Lýdie Juráškovej, ktorá podáva prehľad racionalistickej filozofie, kde nie je dôležité definovanie filozofie jednotlivých predstaviteľov, ale skôr humorný pohľad na špekulatívnosť ich filozofie.

Komentár je potrebný, pretože Lýdia to veľmi pekne okomentovala. Pokúsim sa to reprodukovať.


              Na počiatku vznikla Zem                                           Po nej Boh stvoril muža ...                                             .... neskôr ženu

                                                                                            Už na prvý pohľad sa mozog ženy                          Stalo sa však, čo sa stať nemalo,                  
                                                                                        a muža líšia nie len od seba navzájom,                               filozofi sa premnožili.                
                                                                                                    ale aj od mozgu filozofa.                                          A medzi nimi vynikli traja:
   A napokon filozofa (je naozaj krásny)                               Všimnite si, na čo myslia.                                    Descartes, Spinoza, Leibniz

            Jedného dňa si Descartes                                
              sám vykračuje lesom                                        Vtom, nič netušiac, stretne Spinozu.                             A po ich krátkej dišpute:


          Ešte stále roztrpčený Spinoza                                 Leibniz odchádza od Spinozu                               A tu pred ním stále dumajúci 
                    stretáva Leibniza.                                         podobne ako Spinoza od Descarta                          a po lese blúdiaci Descartes


      A Descartes nedopadol o nič lepšie,
                  ako tí dvaja pred ním.                                              A aký z toho plynie záver?
 

TOPlist