aktualizované: 12.06.2017 21:44:03 

BOJNÁK ŠTEFAN

TESTY
 

autoevalvačné testy z filozofie pre študentov Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove

Tieto testy tvoria databázu, z ktorej čerpám otázky na písomné práce z NOS, pri tvorbe písomných testov môžem pozmeniť otázky zmenou záporu a pod., pričom obsah sa v podstate zachováva, ide o snahu eliminovať schematické osvojenie si otázok a odpovedí zo strany študentov, testy sú väčšinou, tvorené tak, že počítač vám zo širšej databázy vygeneruje 10 testových otázok, na vypracovanie testu máte päť minút, netýka sa to testov, ktoré majú inú formu, alebo tých testov, ktoré obsahujú audio, či videonahrávky. Testy vám počítač automaticky vyhodnotí. Sú navzájom prepojené, môžete sa v nich pohybovať pomocou šípok v hornej časti. Databáza obsahuje zatiaľ 78 testov a vyše 1200 testových otázok, pričom  neustále pribúdajú nové. Na prehliadanie odporúčam najmä prehliadač Mozilla Firefox, Internet Explorer robí problémy. Veľa šťastia pri práci, Štefan Bojnák.

----------------------------TESTY Z FILOZOFIE------------------------------

-------------------------------TESTY Z FILOZOFIE-------------------------

uvod_do_filozofie.htm (85 KB)  predpoklady_vzniku_filozofie.htm (79 KB) 
zakladne_filozoficke_discipliny.htm (109 KB) filozofia_a_jej_vztah_k_nabozenstvu_a_vede.htm (79 KB) 
uvod-opakovanie.htm (92 KB) miletska_skola.htm (88 KB) 
pociatky_filozofie-doplnovacka.htm (38 KB)  pytagoras__herakleitos.htm (85 KB)
eleati_a_poeleati.htm (119 KB) sofisti.htm (94 KB) 
sokrates.htm (82 KB) sokratovska_metoda.htm (35 KB) 
platon1.htm (148 KB) platon2.htm (92 KB) 
aristoteles1.htm (92 KB) Aristoteles2.htm (38 KB) 
aristoteles3.htm (35 KB) aristoteles4.htm (87 KB) 
aristoteles5.htm (36 KB) helenizmus.htm (101 KB)
anticka_filozofia-opakovanie.htm (109 KB) antika-krizovka.htm (46 KB) 
antika-priradovacka.htm (33 KB) ANTIKA-nahravky.htm (60 KB) 
antika-film.htm (50 KB)  stredovek.htm (130 KB) 
augustin.htm (99 KB)  rana_scholastika.htm (121 KB) 
vrcholna_scholastika-tomas.htm (91 KB) po_tomasovi.htm (91 KB) 
STREDOVEK-priradovacka.htm (33 KB)  renesancia1.htm (94 KB) 
renesancia2.htm (93 KB)  empirizmus-francis_bacon.htm (129 KB) 
thomas_hobbes.htm (97 KB)  john_locke.htm (89 KB) 
george_berkeley_a_david_hume.htm (80 KB)  racionalizmus-gnozeologicka_problematika.htm (78 KB)
racionalizmus-ontologicka_problematika.htm (134 KB)  osvietenstvo_1.htm (115 KB) 
osvietenstvo_2.htm (102 KB)  immanuel_kant_1.htm (181 KB) 
immanuel_kant_2.htm (124 KB)  fichte-schelling.htm (115 KB) 
hegel.htm (147 KB) NKI-opakovanie.htm (92 KB) 
NKF-opakovanie.htm (35 KB)    pozitivizmus.htm (123 KB) 
pozitivizmus_klasifikacia_vied_1.htm (43 KB) pozitivizmus_klasifikacia_vied_2.htm (43 KB)
druha_a_tretia_faza_pozitivizmu.htm (147 KB) stvrta_faza_pozitivizmu_a_novokantovstvo.htm (102 KB) 
marxizmus_a_neomarxizmus.htm (146 KB) soren_kierkegaard.htm (104 KB) 
arthur_schopenhauer.htm (93 KB) filozofia_zivota-nietzsche_bergson_dilthey.htm (149 KB) 
fenomenologia.htm (74 KB) existencializmus.htm (135 KB) 
filozoficka_antropologia_a_hermeneutika.htm (115 KB) pragmatizmus.htm (84 KB) 
neorealizmus_a_nove_ontologie_nabozenska_filozofia.htm (96 KB)strukturalizmus_a_postmodernizmus.htm (80 KB) 
opakovanie-filmy_2.htm (63 KB) opakovanie-filmy.htm (81 KB) 
idealizmus-opakovanie_1.htm (35 KB) idealizmus-opakovanie_2.htm (110 KB) 
 materializmus-opakovanie_1.htm (35 KB) materializmus-opakovanie_2.htm (89 KB) 
opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-antika.htm (36 KB) opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-stred..htm (36 KB) 
opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-ren..htm (37 KB) opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-nov..htm (36 KB) 
opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-osviet..htm (36 KB) opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-NKI.htm (37 KB) 
opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-19.st..htm (36 KB) opakovanie-kto_povedal_alebo_mohol_povedat-20.st...htm (37 KB) 
od_antiky_po__20.__storocie.htm (45 KB) od_antiky_po_20.st.orocie_2.htm (45 KB) 


                    
TOPlist