aktualizované: 21.08.2018 09:26:57 

BOJNÁK ŠTEFAN

škola

Pár rád ako prežiť v zdraví školský rok alebo čo robiť a nerobiť (kliknite na hypertexty, máte to aj so zvukom)

V úvode si musíme všetci uvedomiť, že naša škola je náročná nie len na študentov, ale aj na zamestnancov (najmä nás mladých). Vyučovanie začína o 8.00, čo je pomerne neskoro, a preto neodporúčame príliš veľkú aktivitu pred začiatkom vyučovania. My chodíme načas, aj vy prichádzajte včas. To, že máte čakať na svojich miestach a v pokľude je úplne zrejmé. Nezabudneme, že neraz pri zápise do evidenčných hárkov zabúdam pero, preto aktivita v tomto smere je žiadúca. Domáce úlohy dávame a vždy kontrolujeme. Na hodinách sme pozorní, ale pokiaľ niečomu nerozumieme, opýtať sa môžeme. Každú ústnu odpoveď náležite vyhodnotíme. Na písomkach a testoch neodpisujeme, pretože to aj tak odhalíme Aktívni by sme mali byť aj v mimovyučovacích aktivitách. Nezabúdame na sviatky, najmä moje, ale úplatky nenosíme. Rodičovské združenia sú dôležitou súčasťou života školy, preto radi privítame čo najviac členov vašich rodín, avšak nemusíte ťahať vzdialené príbuzenstvo. Pokiaľ máte problémy s učivom, je dobré zapojiť do prípravy čo najviac rodinných príslušníkov, ale aj priateľov a známych, každy rád pomôže minimálne dobre mienenou radou. Aj napriek snahy nás (školy) a vás nie každý musí dokončiť štúdium na tejto škole. Nezabudnúť, že nehodno podceniť žiadne predmety, avšak nemôžeme nespomenúť význam humanitných predmetov, a to najmä nosky a dejepisu pre váš ďalší zdravý duševný vývoj.

Toľko dôležité rady ako sa dožiť maturity.


ROZVRH HODÍN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

9:50 – 10:35

10:55 – 11,40

11:50 – 12:35

12:45- 13:30

13:35- 14:25


NOS-RP2 U-VK

4. ročník

NOS-RP3 U-VK

4. ročník

NOS-RP1 U-VK

4. ročník

NOS

2.ANOS

2.C

NOS-RP2 U-VK

4. ročník

NOS-RP2 U-VK

4. ročník

NOS-RP1 U-VK

4. ročník

NOS-RP1 U-VK

4. ročník


DEJ

Sx.A

NOS

Sx.A

NOS-RP3 U-VK

4. ročník

NOS-RP3 U-VK

4. ročník

SPS-VP1 U-MA

4. ročník

SPS-VP1 U-MA

4. ročník

ETIKA

tecia,kvinta,1.r.

NOS

2.D

NOS

2.B

NOS-RP1 U-VK

4. ročník

NOS-RP2 U-VK

4. ročník

NOS-RP3 U-VK

4. ročník

NOS U – 2.D

2.E


DEJ U-MA

Sx.A

SPS-VP1 U-MA

4. ročník

SPS-VP1 U-MA

4. ročník

SPS-VP3 U-MA

4. ročník

SPS-VP3 U-MA

4. ročník

NOS U-MA

Sx.A


MA - malá aula
VK - veľká kongreskovka
pondelok 13:30-15:30 - konzultačné hodiny

TOPlist