aktualizované: 04.06.2018 12:57:56 

BOJNÁK ŠTEFAN

kalendár a akcie

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Hlavnými cieľmi tohto európskeho roka sú:

  • podpora kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti,
  • zdôraznenie ekonomického prínosu kultúrneho dedičstva k odvetviu kultúry a ku kreatívnemu priemyslu vrátane malých a stredných podnikov, ako aj k miestnemu a regionálnemu rozvoju,
  • zdôraznenie úlohy, ktorú kultúrne dedičstvo zohráva vo vonkajších vzťahoch EÚ vrátane predchádzania konfliktom, zmierenia po konfliktoch a obnovy zničeného kultúrneho dedičstva.

prebraté zo stránky http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/02/09/cultural-heritage/

 

KALENDÁR ĽUDSKÝCH PRÁV

  

 
1. 1. Svetový deň mieru /aj pokoja/ (vyhlásený pápežom Pavlom VI. v 1967, oslavuje sa od 1968/)
16. 1. Svetový deň migrantov a utečencov (vyhlásený pápežom Piom X. v 1914)
27. 1.Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (rezolúcia VZ OSN z 1. 11. 2005; v ten deň 1945 Červená armáda oslobodila najväčší nacistický vyhladzovací tábor Osvienčim)
28. 1. Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne (pripomína sa od 1986)
 
 ----------
 
22. 2. Európsky deň obetí zločinu (vyhlásený v 1989)
 
 ----------
 
3. 3. Deň boja spisovateľov za mier (The Writers For Peace Committee pri medzinárodnom PEN Klube)
8. 3. (do 14. 3.) Svetový týždeň žien
8. 3. Medzinárodný deň žien (OSN, oslavuje sa od 1975; v decembri 1977 VZ OSN prijalo rezolúciu, ktorou vyhlásilo OSN deň za práva žien a medzinárodný mier, ktorý sa má v členských štátoch oslavovať v ktorýkoľvek deň roka v zhode s historickými a národnými tradíciami )
11. 3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu (pripomína sa od 2005; v ten deň 2004 sa španielska metropola Madrid stala terčom teroristického útoku)
14. 3. (do 21. 3.) Európsky týždeň akcií proti rasizmu
15. 3. Svetový deň spotrebiteľských práv (Consumers International, CI, pripomína sa od 1983)
15. 3. Európsky deň spotrebiteľov (od 1999)
17. 3. (do 23. 3.) Európsky týždeň médií a minorít (Online/More Colour in the Media, od 2004)
19. 3. (do 25. 3.) Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii (OSN, vyhlásený v 1979)
21. 3. Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie (OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí)
25. 3. Deň zápasu za ľudské práva
 
 ----------
 
2. 4. Európsky deň akcií za práva migrantov (Európske sociálne fórum, prvý sa konal 31. 1. 2004)
4. 4. Medzinárodný deň bez násilia (iniciovaný v 1996 v Texase; v ten deň 1968 zavraždili vodcu boja za práva černošského obyvateľstva USA M. L. Kinga)
8. 4. Medzinárodný deň Rómov (Medzinárodná rómska únia – IRU, vyhlásený v 1990 na 4. kongrese IRU; výročie založenia IRU na 1. medzinárodnom kongrese Rómov 8. – 12. 4. 1971 v Londýne)
11. 4. Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu (v ten deň 1945 oslobodili väzňov koncentračného tábora v Buchenwalde)
13. 4. Deň nespravodlivo stíhaných
15. 4. Deň spomienky na holokaust /Jom haŠoa/
 
 ----------
 
1. 5. Sviatok práce (vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály 14. – 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v Chicagu v 1886, keď 5 účastníkov nepokojov popravili a 3 odsúdili na 15 rokov väzenia)
3. 5. Svetový deň slobody tlače (OSN, UNESCO, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994; v ten deň 1991 bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače na Seminári o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače, organizovanom UNESCO a OSN v namíbijskej metropole Windhoek)
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
8. 5. Svetový deň Červeného kríža (oslavuje sa od 1953; v ten deň 1828 sa narodil švajčiarsky obchodník Jean Henri Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža a prvý nositeľ Nobelovej ceny mieru)
9. 5. Deň Európy (vyhlásený v 1985 na summite EÚ v Miláne; v ten deň 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol pre medzinárodnú tlač Schumanovu deklaráciu, vyhlásenie francúzskej vlády, vyzývajúce na vytvorenie organizácie, ktorá bude koordinovať uhoľný a oceliarsky priemysel v Európe, 18. 4. 1951 bola podpísaná Parížska zmluva o vytvorení Európskeho spoločenstvo uhlia a ocele, Montánna únia bola prvým krokom k zjednoteniu Európy, základným stavebným kameňom pre neskorší vznik EÚ)
15. 5. Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby /z dôvodov svedomia/ (War Resisters’ International, vyhlásený na medzinárodnom stretnutí odporcov vojny v 1985)
21. 5. Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj (OSN, UNESCO, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003)
25. 5. (do 31. 5.) Týždeň solidarity s národmi nesamosprávnych (koloniálnych) území (OSN)
25. 5. Deň oslobodenia Afriky – Deň Afriky (v ten deň 1963 v Addis Abebe založili Organizáciu africkej jednoty)
25. 5. Medzinárodný deň nezvestných detí (Medzinárodné centrum pre nezvestné a zneužívané deti, Európska federácia nezvestných a sexuálne zneužívaných detí; po prvý raz ho vyhlásil americký prezident Ronald Reagan v 1983; symbolom je modrá nezábudka)
28. 5. Deň Amnesty International (táto medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane a presadzovaniu ľudských práv vznikla v 1961, v ten deň 1961 britský novinár Peter Benenson uverejnil v novinách The Observer  článok Zabudnutí väzni, v ktorom vyzval čitateľov, aby sa pokojným spôsobom zasadzovali za prepustenie tisícov ľudí väznených po celom svete za politické alebo náboženské presvedčenie, preklad článku vyšiel na druhý deň v známych novinách mnohých európskych krajín a stovky ľudí naň reagovali svojimi listami, týmto aktom sa začalo celosvetové hnutie na ochranu ľudských práv)
 
 ----------
 
1. 6. Medzinárodný deň detí (podnet na vyhlásenie vyšiel od Medzinárodnej federácie žien, Medzinárodného odborového združenia učiteľov a Svetovej federácie demokratickej mládeže, oslavuje sa od 1950)
4. 6. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie (OSN, vyhlásený v 1982, pripomína sa od 1983; výročie nevinných palestínskych a libanonských detských obetí izraelského vpádu do Libanonu v 1982)
12. 6. Svetový deň proti detskej práci (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 2002)
16. 6. Medzinárodný deň afrického dieťaťa (Organizácia africkej jednoty – OAU, Detský fond OSN – UNICEF, pripomína sa od 1991; v ten deň 1976 juhoafrická polícia postrieľala 176 školákov v Sowete pri Johannesburgu, demonštrujúcich proti nízkej kvalite vzdelávania a za právo na vzdelávania vo vlastnom jazyku)
20. 6. Svetový deň utečencov (OSN, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov – UNHCR, vyhlásený v 2000, pripomína sa od 2001 – 50. výročie prijatia Ženevskej konvencie z 1951, Dohovoru o právnom postavení utečencov)
23. 6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS (SOS Kinderdorf International, pripomína sa od 1987; v ten deň 1919 sa narodil iniciátor tejto myšlienky a zakladateľ dediniek SOS, Rakúšan Hermann Gmeiner)
26. 6. Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia (OSN, vyhlásený v 1997, pripomína sa od 1998; v ten deň 1987 vstúpil do platnosti Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu, prijatý v 1984)
 
 ----------
 
9. 7. Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní (International action network on small arms – IANSA, organizuje sa od 2001; v ten deň 2001 sa v New Yorku začala Konferencia OSN o malých a ľahkých zbraniach, trvala do 20. 7. 2001)
   
 ----------
 
6. 8. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní – Deň Hirošimy (v ten deň 1945 Američania zvrhli atómovú bombu na japonskú Hirošimu)
9. 8. Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii (Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva – UNHCHR, pripomína sa od 1982)
9. 8. Medzinárodný deň domorodého /aj pôvodného/ obyvateľstva sveta (OSN, vyhlásený v 1994, oslavuje sa od 1995; v ten deň 1982 sa prvý raz stretla pracovná skupina domorodého obyvateľstva, pracujúca pri subkomisii na podporu a ochranu ľudských práv)
9. 8. Deň Nagasaki (v ten deň 1945 Američania zvrhli atómovú bombu na Nagasaki v Japonsku)
23. 8. Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO, pripomína povstanie černošských otrokov, ktoré vypuklo v noci z 22. na 23. 8. 1791 na ostrove San Domingo a viedol ho Toussaint L’Ouverture)
29. 8. Výročie Slovenského národného povstania
 
 ----------
 
2. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva (B’nai B’rith Europe, Európska rada židovských obcí – ECJC, Red de Juderias de Espana, pod týmto názvom sa oslavuje od 2000)
9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
21. 9. Medzinárodný deň mieru (OSN, vyhlásený v 1981, od 1982 sa oslavoval v otvárací deň septembrového zasadania Valného zhromaždenia OSN, 7. 9. 2001 Valné zhromaždenie rozhodlo, že od 2002 sa tento sviatok bude každý rok oslavovať 21. 9.)
23. 9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi
28. 9. Medzinárodný deň za právo vedieť (Freedom of Information Advocates Network – FOIA, od 2002; v ten deň 2002 sa v bulharskej Sofii stretli zástupcovia nevládnych organizácií z 36 krajín a založili FOIA s cieľom obhajovať právo na slobodný prístup k informáciám)
 
----------
 
10. 10. Svetový deň proti trestu smrti (Svetová koalícia proti trestu smrti – WCADP, od 2003)
11. 10. Deň solidarity s politickými väzňami v Juhoafrickej republike (OSN, vyhlásený v 1976)
25. 10. Európsky deň občianskeho práva (EK, Rada Európy, vyhlásený v 2002, pripomína sa od 2003)
27. 10. Deň černovskej tragédie
 
 ----------
 
9. 11. Svetový deň slobody (vyhlásený americkým prezidentom G. Bushom v 2002; v ten deň 1989 padol Berlínsky múr)
9. 11. Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu (výročie Krištáľovej noci v Nemecku, protižidovského pogromu v noci 9. – 10. 11. 1938, desivým výsledkom besnenia príslušníkov SS, SA a rabujúceho a vraždiaceho nemeckého obyvateľstva bolo 91 obetí na životoch, stovky ťažko ranených a zničených viac než 7500 židovských domov, bytov a obchodov i 281 synagóg)
15. 11. Deň väznených spisovateľov (The Writers in Prison Committee pri medzinárodnom PEN Klube, pripomína sa od 1980)
16. 11. Medzinárodný deň tolerancie (OSN, UNESCO, oslavuje sa od 1996; v ten deň 1995 členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie)
17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu
17. 11. Medzinárodný deň študentstva
19. 11.Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (Nadácia svetového summitu žien, pripomína sa d 2000)
20. 11. Svetový deň detí (OSN, UNICEF, vyhlásený v 1954, oslavoval sa v rôznych krajinách v rôznom termíne; v ten deň 1959 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa, v 1989 prijalo Dohovor o právach dieťaťa)
20. 11. Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev /aj prenasledovaných kresťanov/ (Medzinárodná evanjelická aliancia, od 1996)
25. 11. Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách (OSN, vyhlásený v 1999; pôvodne vyhlásený na prvej feministickej konferencii Latinskej Ameriky a Karibiku v kolumbijskej Bogote 18. – 21. 7. 1981; v ten deň 1960 zavraždili sestry Patriu, Minervu a Mariu Teresu Mirabelové, politické aktivistky, odporkyne diktátorského režimu Rafaela Trujilla v Dominikánskej republike)
29. 11. Medzinárodný deň solidarity s Palestínčanmi (OSN, vyhlásený v 1977, pripomína sa od 1978; v ten deň 1947 Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o rozdelení Palestíny na arabský a židovský štát)
 
 ----------
 
2. 12. Medzinárodný deň zrušenia otroctva (OSN, pripomína sa od 1984; v ten deň 1949 OSN prijala Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb)
3. 12. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých (OSN, vyhlásený v 1992, pripomína sa od 1993)
3. 12. Európsky deň zdravotne postihnutých (EK, pripomína sa od 1993)
10. 12. Deň ľudských práv (OSN, vyhlásený v 1950; v ten deň 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv)
11. 12.Medzinárodný deň vysielania pre deti (Detský fond OSN – UNICEF; v ten deň 1946 založili UNICEF)
18. 12. Medzinárodný deň migrantov (OSN, pripomína sa od 2000; v ten deň 1990 prijali Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín)
24. 12. Svetový deň osobných práv (od 2001)
 
TOPlist