aktualizované: 04.06.2018 12:57:56 

BOJNÁK ŠTEFAN

metodická pomoc
Na tejto podstránke si kolegovia môžu nájsť rôzne metodické materiály, ktoré môžu byť nápomocné pri implementácii ľudských práv do vyučovacieho procesu.

BOJNAK-ludske_prava.doc (40 KB)
obsahuje popis pracovného miesta koordinátora výchovy k ľudským právam, v ktorom sú definovane ciele práce, popis pracovných činností,  kompetecií  a predpokladov

multikulturna_vychova-plan.doc (38 KB) 
obsahuje plán multikultúrnej výchovy pre školský rok 2009/2010

osobnostny_a_socialny_rozvoj-plan.doc (35 KB) 
obsahuje plán prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj pre školský rok 2009/2010

LP-program-2009-2010.doc (68 KB) 
obsahuje plán výchovy koordinátora ľudských práv, s námetmi využitia ľudských práv v jednotlivých predmetoch. 

narodny_plan_vychovy_2005_2014.pdf (135 KB)  (SK)
narodny_plan_vychovy_2005_2014_priloha_3.doc (130 KB)
Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 až 2014 vymedzuje úlohy jednotlivých organizácií

Analyza_skolskych_predpisov_v_kontexte_dodrziavania_ludskych_prav.pdf (428 KB) (SK)
analýza obsahuje porovnanie medzinárodnej právnej úpravy, Ústavy SR so školským zákonom a ďalšími právnymi úpravami v oblasti školstva

ludskeprava_metodika.pdf (1791 KB) (SK)
metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl vydaná Štátnym pedagogickým ústavom

Prava_deti-1.doc (5323 KB) (SK)
príručka vydaná Metodickým-pedagogickým centrom Bratislavského kraja v Bratislave sa venuje právam dieťaťa

ludske_prava.pdf (411 KB) (SK)
metodická príručka "predchádzajme intolerancii výchovou k dodržiavaniu ľudských práv" vydaná Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove

prve_kroky_vychova_k_ludskym_pravam.pdf (4524 KB)  (SK)
obľúbená príručka obsahujúca mnoho námetov na prácu so žiakmi v oblasti ľudských práv

tolerancia-obal.pdf (256 KB)  (SK)
tolerancia.pdf (1405 KB)
autormi príručky o výchove k tolerancii - "Tolerancia" sú Miroslav Kusý a Terézia Stredlová. Príručka obsahuje úlohy, ktoré sú využiteľné pri výchove ľudských práv

1-obal.pdf (392 KB)  (SK)
2-tiraz_obsah_onadacii.pdf (548 KB) 
3-1kapitola.pdf (513 KB) 
4-2kapitola.pdf (756 KB) 
5-3kapitola.pdf (3257 KB) 
6-4kapitola.pdf (4479 KB) 
súbory obsahujú metodickú príručku pre multikultútnu výchovu "Multi-kulti" vypracovanú Nadáciou Milana Šimečku

MultiKulturna_vychova_v_skole.pdf (1717 KB)  (SK)
praktickápríručka je výsledkom práce Nadácie otvorenej spoločnosti

PREVENCIA.pdf (636 KB) (SK)
obsahom tejto metodickej príručky sú konkrétne námety na hry a aktivity zamerané na prevenciu závislosti

multikultura.pdf (13858 KB)  (CZ)
metodická príručka pod názvom "Interkulturní vzdělávaní", ktorá je výsledkom českého projektu "Varianty", realizovaný organizáciou "Clovek v tísni"

mpp_metody_multikulti_vychovy.pdf (669 KB) (CZ)
stručná metodická príručka obsahujúca konkrétne aktivity na podporu ľudských práv na škole

multikulturna_vychova.pdf (24122 KB)  (CZ)
Interkulturní vzdělávaní II. je pokračovaním predchádzajúcej metodickej príručky. Aj tu nájdete mnoho podnetov pre svoju prácu

dotaznik.doc (32 KB) (SK)
dotazník sa týka problematiky ľudských práv a využíva sa na triednických hodinách cez týždeň ľudských práv
 
TOPlist