aktualizované: 04.06.2018 12:57:56 

BOJNÁK ŠTEFAN

linky

Slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami

http://protinenavisti.sk/ - Ľudia proti rasizmu

http://www.hrl.sk/ - Liga za ľudské práva
http://www.redcross.sk / - Slovenský červený kríž
http://www.shr.sk - Slovenská humanitná rada
http://www.osf.sk/ - Nadácia otvorenej spoločnosti
http://www.amnesty.sk - Amnesty International na Slovensku
http://www.aopp.sk/ - Asociácia na ochranu práv pacientov
http://www.spotrebiteliask.sk/ - Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
http://www.nahradnarodina.sk/kontakty.html - Asociácia náhradných rodín, OZ Návrat a ďalšie
http://www.alianciazien.sk/ - Aliancia žien Slovenska
http://www.fes.sk/ - Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR
http://www.ivo.sk/ - Inštitút pre verejné otázky
www.pdcs.sk - PDCS Partners for Democratic Change
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/ - Nadácia Milana Šimečku
http://www.rovnopravnost.sk/index.html - Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov
http://www.clovekvohrozeni.sk/ - Človek v ohrození
http://www.pomocobetiam.sk/ - Pomoc obetiam násilia
http://www.cassovia.sk/sldv/ - Spoločnosť ľudí dobrej vôle
http://www.poradna-prava.sk - Poradňa pre občianske a ľudské práva
http://charta77.sk/ - Charta 77
http://www.fenestra.sk/ - Záujmové združenie žien Fenestra
http://www.branadozivota.sk/ - OZ Brána do života
http://www.dfsr.sk/ - Detský fond Slovenskej republiky
http://www.centrumslniecko.sk/ - Centrum Slniečko
http://www.pomocobetiam.sk/ -Pomoc obetiam násilia
http://www.piatazena.sk/ - Iniciatíva piata žena
http://www.oad.sk/ - Občan a demokracia

 

Slovenské inštitúcie a organizácie

http://www.prezident.sk/ - Prezident Slovenskej republiky
http://www.vlada.gov.sk - Úrad vlády Slovenskej republiky
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/ - Ľudské práva, menšiny a etnické skupiny
http://www.vlada.gov.sk/romovia/ - Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity
http://www.nrsr.gov.sk/main.aspx?sid=vybory/zoznam - Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
http://www.vop.gov.sk/ - Verejný ochranca práv v Slovenskej republike
http://www.concourt.sk/index.html - Ústavný súd Slovenskej republiky
http://www.nssr.gov.sk/ - Najvyšší súd Slovenskej republiky
http://www.genpro.gov.sk/index/index.php - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
http://www.employment.gov.sk - Antidiskriminácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/index.php?id=713& lang=sk& dir=1 - Rovnosť príležitostí
http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l8 - Zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva
http://www.upn.gov.sk/ - Ústav pamäti národa
http://www.obcan.sk - Verejný informačný portál (prevádzkuje Úrad vlády SR)

 

TOPlist